21 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Lucius
Just a boy
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 17 ก.พ. 2017 @ 7:20am
Lucius
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Detective
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Fabius Wagner
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Nancy Wagner
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Devil
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
Charles Wagner
6 จาก 6 ในชุดที่ 1