เหรียญตรา Planets Under Attack
Space Fortress
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 9 ม.ค. 2020 @ 1:23pm
Arrrgh'ha'ast
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
The One
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Mr. Goodman
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Mr. Norrell
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Greedy Thomas
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Zombie
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Robot
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Destrobo
8 จาก 8 ในชุดที่ 1