4.6 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Guns of Icarus Online
Gold Medal
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 11 Thg05, 2020 @ 11:03pm
(0)
The Engineer
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Gunner
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Pilot
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
Airship: The Goldfish
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Airship: The Squid
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
Airship: The Junker
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
Airship: The Galleon
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
Airship: The Spire
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
Airship: The Pyramidion
9 trong 9, sê-ri 1