เลเวล 85 XP 41,074
326 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 86
เหรียญตรา