เลเวล 78 XP 34,802
398 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 79
เหรียญตรา