Úroveň 78 XP 34,802
398 XP pro dosažení 79. úrovně
Odznaky