Úroveň 85 XP 41,074
326 XP pro dosažení 86. úrovně
Odznaky