Paseydonbog
 
 
No information given.
Currently Offline
Last Online 122 days ago
1 VAC ban on record | Info
688 day(s) since last ban
Now or never Jan 30, 2017 @ 8:32pm 
¸„„„„_
…………………….…………................„--~*'¯….….'\
………….……………………...............(„-~~--„¸_.….,/ì'Ì
…….…………………….............¸„-^"¯ : : : : : :¸-¯"¯/'
……………………............„„-^"¯ : : : :: : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.::::: : : : : :::::::: ::::::: : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : :: : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
ĠŖÏ₣ÖX Dec 4, 2016 @ 7:05am 
.............………………………….............. ._¸„„„„_
…………………….…………................„--~*'¯….….'\
………….……………………...............(„-~~--„¸_.….,/ì'Ì
…….…………………….............¸„-^"¯ : : : : : :¸-¯"¯/'
……………………............„„-^"¯ : : : :: : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.::::: : : : : :::::::: ::::::: : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : :: : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
БАТЯ В ЗДАНИИ Oct 2, 2016 @ 5:26am 
- rep читер,жестоко палился
Tweeky Sep 2, 2016 @ 1:30pm 
НАПИМИ СКЙАП
Arab Jul 26, 2016 @ 10:58am 
Го 1 на 1