Η λίστα αντικειμένων του AfterMath είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.