Chưa có ai thấy bài viết này hữu dụng
1 người thấy bài đánh giá này hài hước
Tích cực
0.0 tiếng trong hai tuần trước / 484.8 giờ được ghi nhận (99.0 giờ vào lúc đánh giá)
Đã đăng ngày: 24 Thg11, 2017 @ 4:07am

虽然有非常多的槽点,但育碧真的是一个极富想象力与创造力的公司。希望彩6能运营久一点,很棒的游戏。
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước