Сасатель
Анастас   Donets'ka Oblast', Ukraine
 
 
Thanks Gun God. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hiện đang chơi
SoulWorker
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Roguelike corner. ♥
5 1
Trưng bày ảnh chụp
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
1,156
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
33%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

1,892 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
161 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg07
.._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:брат за брата ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . . . . . . . . . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . . . . . . ,/ : : : : ": : : : :.:
Это член дружбы добавь его..„--~*'¯…….'\
Своим лучшим друзьям на („-~~--„¸_….,/ì'Ì
Стенку.Чем больше ♥♥♥♥♥♥♥♥„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
Тем ты пизже друг¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
Yong God 13 Thg02, 2018 @ 5:49pm 
:mktomato:
Diacorr 23 Thg12, 2017 @ 2:18pm 
:2016imnotcrying:
:DSTpoop:
мечта твоего бати 7 Thg01, 2016 @ 5:18am 
ГУД ТРЕЙД АМИГО
scuk 29 Thg12, 2015 @ 9:35am 
+rep good man, nice trader