Pajama Day
dunno lol
 
 
:reheart::reheart::reheart:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 10 giờ, 21 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,466
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
55%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Hollow Knight
Trò chơi yêu thích
192
Giờ đã chơi
< >
Bình luận
Seinkal 15 Thg12, 2018 @ 9:47am 
gg man! :praisesun:
Stalkeroo 5 Thg02, 2018 @ 3:48pm 
It's a french main :steamhappy: