Owner
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Counter-Strike: Global Offensive

Hoạt động gần đây

2,583 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
316 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg05
37 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg04
Twitch.tv/Zatama Live Now 1 Thg10, 2015 @ 3:22pm 
+rep, fast
qory 29 Thg9, 2015 @ 1:52pm 
+rep, fast and nice trader!
Hagman 19 Thg9, 2015 @ 5:49am 
+rep
TwisslrHops 15 Thg06, 2015 @ 7:50am 
+rep easy fast trade ..,. overpayed a fourtune
MattiieG 29 Thg04, 2015 @ 3:05pm 
+rep <3 :tdealwithit::medal:
TigerTman 5 Thg04, 2015 @ 2:12pm 
+rep Fast trader