Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 6 trên 10 (60%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 27 Thg12, 2019 @ 12:16am

Creator

Spawn 1000 items
Mở khóa vào 25 Thg12, 2019 @ 2:39am

Murderer

Kill a person
Mở khóa vào 25 Thg12, 2019 @ 2:41am

Serial killer

Kill at least three people
Mở khóa vào 25 Thg12, 2019 @ 7:48am

Mass murderer

Kill 100 people
Mở khóa vào 22 Thg9 @ 11:01am

Massacre

Kill 1000 people
Mở khóa vào 25 Thg12, 2019 @ 7:43am

Airborne

Keep a person in the air for one minute without touching itGenocide

Kill 10k people
1,243 / 10,000

Extinction

Kill a million people
1,243 / 1,000,000
+2

Còn lại 2 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá