เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
6 จาก 10 (60%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2019 @ 12:16am

Creator

Spawn 1000 items
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2019 @ 2:39am

Murderer

Kill a person
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2019 @ 2:41am

Serial killer

Kill at least three people
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2019 @ 7:48am

Mass murderer

Kill 100 people
ปลดล็อค 22 ก.ย. @ 11:01am

Massacre

Kill 1000 people
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2019 @ 7:43am

Airborne

Keep a person in the air for one minute without touching itGenocide

Kill 10k people
1,243 / 10,000

Extinction

Kill a million people
1,243 / 1,000,000
+2

คงเหลือ 2 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว