Oskar1X
Oskar Gworys   Lodzkie, Poland
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 giờ, 47 phút trước

Hoạt động gần đây

398 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg02
25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg02
11.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg02
tenZo 6 Thg01 @ 7:20am 
+rep spoko headadmin, one tapy robi jak cheater :D
gfer4ik 29 Thg10, 2018 @ 1:49am 
poland♥♥♥♥♥♥-rep
C.C. cs.money 28 Thg10, 2018 @ 2:22pm 
Sprawa dotycząca sieci.
LU. | PR 13 Thg10, 2018 @ 10:01am 
Witam możesz zaakceptować zapro mam sprawę.
Sergio 7 Thg05, 2018 @ 7:10am 
+rep :D
Bodo 3 Thg05, 2018 @ 3:02pm 
-rep , cheaters:steamfacepalm: