Ordisoftware
Olivier Rogier   France
 
 
Computer scientist
@ordisoftware

Hoạt động gần đây

17.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg06
50 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg06
70 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg05