عُ
﹟₀₆₆₆
 
 
 

   
                                                                                                                       :InvertedCross:
Currently Offline
Last Online 23 hrs, 27 mins ago
Artwork Showcase
عُ
144 15 8
Screenshot Showcase
Beyond the scope of light! Beyond the reach of dark! What could possibly await us?
157 9 8
Items Up For Trade
4,495
Items Owned
884
Trades Made
147,589
Market Transactions
:huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::chill1::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::duckyspike::whitepix::whitepix::duckyspike::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::duckyspike::whitepix::whitepix::duckyspike::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg:
:huntcrosses::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::duckyspike::whitepix::whitepix::duckyspike::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::duckyspike::whitepix::whitepix::duckyspike::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Pricel::whitepix::whitepix::Pricel::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Pricel::Pricel::Pricel::Pricel::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg::Aegg::huntcrosses::Aegg::Aegg:
:tliflame::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::tliflame:
Achievement Showcase
16,378
Achievements
186
Perfect Games
58%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Group
🖤 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝟔𝟔𝟔 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩 , 𝐧𝐨𝐭 𝐦𝐨𝐫𝐞 🖤 (𝟔𝟔𝟔/𝟔𝟔𝟔)
666
Members
46
In-Game
161
Online
17
In Chat
Workshop Showcase
Favorite Game
179
Hours played
25
Achievements
Review Showcase
179 Hours played
Hunt Showdown is a competitive first person shooter game set in 1895. Both atmosphere, environments, sound and graphics are phenomenal, and Progression system is interesting and its also rewarding to skilled players.
you will find it the most intense multiplayer experience you ever had!, and its similar to Escape from Tarkov.
It has a unique gameplay with mind-blowing original fps ideas that you wont find in any other PVP game.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1766257590
-playing solo
-playing teams of two or three
-combination of pvp-pve elements
Despite the player base, the developers (Crytek) kept updating and balancing the game with more weapons and cool monsters-maps, they are still working on it..
it keeps me more interesting than i expect!
I definitely recommend this game for those who seek challenging combat with horror theme environment.
8.5/10
Nexus Nov 10 @ 1:57pm 
+rep nice guy :selike:
sult4n4hmet Nov 10 @ 3:04am 
My handsome bro! Have a nice weekend, and congratz on your 9th year on Steam! :steamhappy:
♔SUPERVISOR the Original Nov 10 @ 2:23am 
HARAM BOOOOOY
Fuego Fatuo Nov 8 @ 5:41pm 
:psicocactus: cactilio :kalove:
Hakan Oct 17 @ 8:00am 
What happened to OnlyMe xd