Perlmint
Gyu-sun Yeom   Korea, Republic of
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
600
รางวัลความสำเร็จ
2
เกมที่สมบูรณ์แบบ
29%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

48 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 28 ก.พ.
19.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 28 ก.พ.
16.7 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 27 ก.พ.