Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 19 trên 60 (32%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 13 Thg01 @ 5:26am

Vulcanizer (Bronze)

Balance 20 tires
Mở khóa vào 13 Thg01 @ 5:30am

For sale

Renovate and sell a car
Mở khóa vào 13 Thg01 @ 6:55am

I can afford that (Silver)

Spend 100 000$ in shop
Mở khóa vào 11 Thg01 @ 10:23am

I can afford that (Bronze)

Spend 10 000$ in shop
Mở khóa vào 20 Thg04 @ 1:30am

Cash only (Silver)

Collect 100 000$
Mở khóa vào 10 Thg01 @ 1:09pm

Cash only (Bronze)

Collect 10 000$
Mở khóa vào 12 Thg01 @ 12:31pm

Wrench master (Bronze)

Unscrew 1 000 bolts
Mở khóa vào 12 Thg01 @ 10:53am

First blood

Pour old oil on the floor
Mở khóa vào 10 Thg01 @ 10:10am

More than enough is too much

Pour to much oil
Mở khóa vào 14 Thg01 @ 10:14am

More experience!

Finish order with experience bonus
Mở khóa vào 12 Thg01 @ 10:46am

More money!

Finish order with money bonus
Mở khóa vào 10 Thg01 @ 11:52am

No way...

Finish undone order
Mở khóa vào 13 Thg01 @ 1:21am

Scrap of metal

Buy car from junkyard
Mở khóa vào 10 Thg01 @ 10:24am

Dirty hands

Fix your first car
Mở khóa vào 10 Thg01 @ 10:12am

Road test

Finish run on Test Track
Mở khóa vào 10 Thg01 @ 12:44pm

I know how to use it

Unlock tablet
Mở khóa vào 12 Thg01 @ 12:09pm

Connoisseur (Bronze)

Listen 100 songs
Mở khóa vào 10 Thg01 @ 11:43am

Racer

Visit Racetrack
Mở khóa vào 14 Thg01 @ 10:25am

Rich guy

Buy new car in car salonVulcanizer (Gold)

Balance 1 000 tires

Vulcanizer (Silver)

Balance 100 tires

Gadgeteer

Unlock all the tools

I can afford that (Gold)

Spend 1 000 000$ in shop

GAME OVER

Finish all the special missions

Cash only (Gold)

Collect 1 000 000$

Specialist (Gold)

Fix 1 500 cars

Specialist (Silver)

Fix 750 cars

Specialist (Bronze)

Fix 375 cars

Wrench master (Gold)

Unscrew 500 000 bolts

Wrench master (Silver)

Unscrew 100 000 bolts

Picky worker (Gold)

Discard 1 000 orders

Picky worker (Silver)

Discard 500 orders

Picky worker (Bronze)

Discard 100 orders

Inside matters

Detail interior of car

Parking boy

Unlock 10 levels of parking

Auctioneer

Buy car from auction

The Dustman

Buy 3 cars from one barn

Hammer that body (Gold)

Fix 1 000 car body parts

Hammer that body (Silver)

Fix 500 car body parts

Hammer that body (Bronze)

Fix 100 car body parts

Regenerator (Gold)

Fix 1 000 car parts (exclude body)

Regenerator (Silver)

Fix 500 car parts (exclude body)

Regenerator (Bronze)

Fix 100 car parts (exclude body)

American Dream

Fix your first Bolt Hellcat

Appearance matters

Paint car

Like new

Repaint a car to factory color

Like a boss

Reach level 3 of garage expansion

Screws on fire

Reach level 3 of unscrewing

Good old times

Fix 100 old cars

Loved

Reach level 3 of discount

Kinda naked

Drop to 0$

Dealer (Gold)

Sell 1 000 cars

Dealer (Silver)

Sell 100 cars

Dealer (Bronze)

Sell 25 cars

Connoisseur (Gold)

Listen 10 000 songs

Connoisseur (Silver)

Listen 1 000 songs

Explorer (Gold)

Examine 10 000 parts

Explorer (Silver)

Examine 1 000 parts

Explorer (Bronze)

Examine 250 parts

Racer boy

Finish lap with time under 1 minute