Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
51 από 51 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 22:53

You have found 25 bonuses

You have found 25 bonuses
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 0:02

You have found 50 bonuses

You have found 50 bonuses
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 0:46

You have found 100 bonuses

You have found 100 bonuses
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 2:41

Oho already 150 bonuses

You have found 150 bonuses
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 2:48

It is so much bonuses and it is impossible to find that

You have found 200 bonuses
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 15:21

You have found a heap of gold

Find 5 chests with treasure
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 15:43

Not now there is a lot of gold

Find 10 chests with treasure
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 18:50

Still perhaps gold? yes, how many it?

Find 15 chests with treasure
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 19:06

Well it is precisely the last chest

Find 20 chests with treasure
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 16:34

All gold only yours!

Find 25 chests with treasure
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 1:05

You have saved the victims

Save 10 people
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 1:36

Saviour already village

Save 25 people
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 2:48

In the sea of people it is more than fishes

Save 50 people
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 20:16

Yes here and that is no place to float, people everywhere

Save 80 people
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 19:24

I hope it there was the last

Save 100 people
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2019 στις 22:03

Enemies are very well-aimed

To have loss in amount of 10 units
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2019 στις 22:06

I hope you try to turn aside?

To have loss in amount of 20 units
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 21:20

Or there are a lot of enemies or to turn aside nevertheless doesn't leave

To have loss in amount of 40 units
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 22:59

You moluchit a rank 'Sieve'

To have loss in amount of 60 units
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 23:16

We congratulate you have found 10 bombs... well as have found have torn on them

Explode 10 times on a mine
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 23:40

Bombs can be floated

Explode 20 times on a mine
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 2:06

You collect bombs as mushrooms

Explode 35 times on a mine
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 2:09

You have collected all bombs, we congratulate of course, it achievement too

Explode 50 times on a mine.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 20:24

I have sunk already 10 ships

Sank 10 times
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 0:25

Well I have lost 20 ships of nothing terrible

Sank 20 times
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 2:28

Did you already get advice what it is necessary to turn aside?

Sank 30 times
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 22:35

If it was not your last ship that already close

Sank 50 times
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2019 στις 22:05

It only beginning!

Shoot 50 times
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 19:45

The main thing to find shells in time

Shoot 100 times
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 20:27

To shoot cheerfully!

Shoot 150 times
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 22:29

Unless still there were enemies?

Shoot 200 times
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 23:39

Do you though get? no matter, almost record

Shoot 300 times
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 22:15

Hmm and it is interesting

Bomb has been planted 10 times
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 22:31

Put more bombs!

Bomb has been planted 50 times
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 1:14

It is more than bombs, it is less than enemies

Bomb has been planted 80 times
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 2:34

Still nobody put so many bombs more than 100 oho

Bomb has been planted 120 times
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2019 στις 22:05

Confess, has accidentally got?

Destroy 10 enemy ships
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2019 στις 23:47

Enemies are afraid of you

Destroy 50 enemy ships
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 1:14

You have sunk the small enemy fleet

Destroy 100 enemy ships
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 19:48

The enemy doesn't manage to build frigates

Destroy 150 enemy ships
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 22:07

You were left by any enemy yet

Destroy 200 enemy ships
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 0:30

And this will be more feasible, but you have made him

Destroy 1 boss
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 22:46

To win against 4 bosses, and you are good

Destroy 4 bosses
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 6:33

Bosses don't seem strong any more

Destroy 8 bosses
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 16:01

We they thought you will detain

Destroy 15 bosses
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 16:18

Expert in bosses

Destroy 20 bosses
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουν 2019 στις 1:59

The new ship always well, and 5 is even better

Find a new ship 5 times
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 20:12

And 10 it is so absolutely excellent

Find a new ship 10 times
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 0:26

Yes here the neutral ships behind each turn

Find a new ship 15 times
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2019 στις 1:55

It is necessary to find everything the 20th not a limit

Find a new ship 20 times
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2019 στις 23:33

Yes, yes you play 3 hours!

3 hours in this amazing game