เลเวล 22 XP 3,674
226 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา