Úroveň 22 XP 3,674
226 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky