Nowhere
Ho Chi Minh, Viet Nam
 
 
VAC ban because a ♥♥♥♥♥♥ hacks my account. Damn !
:steamhappy::steamhappy::steamhappy::steamhappy::steamhappy:
Let bygones be bygones
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
2033 day(s) since last ban

Recent Activity

6.6 hrs on record
last played on Nov 26
2,928 hrs on record
last played on Oct 23
6.9 hrs on record
last played on Sep 10
Vien Du Mar 22, 2020 @ 8:51pm 
tôi add ông vì thấy ông chơi RDR 2. Có mấy achievement phải có người khác giúp thì mới đạt được.
GERALDO DEL RIVERO Mar 9, 2016 @ 7:23am 
+rep
DeaD Dec 9, 2014 @ 8:11am 
Mình vừa tạo forum dota 2 để mua bán, bạn xem qua nhé: http://thieuthon.com/forums/dota/
CiCi Dec 17, 2013 @ 11:30am 
+ rep ..good trader !
Dr Moose Dec 14, 2013 @ 11:19am 
perfect, friendly trader +rep
Buna Dec 13, 2013 @ 5:46am 
+rep