เลเวล 15 XP 2,150
50 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา