Úroveň 15 XP 2,150
50 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky