เลเวล 37 XP 9,090
110 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 38
เหรียญตรา