Úroveň 37 XP 9,090
110 XP pro dosažení 38. úrovně
Odznaky