I HAVE A WINNING TEMPERAMENT
Stacey   Canada
 
 
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 6 วัน ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
527
รางวัลความสำเร็จ
15%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย

กิจกรรมล่าสุด

1,182 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 11 ก.ค.
152 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 10 ก.ค.
8.4 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 5 ก.ค.