I HAVE A WINNING TEMPERAMENT
Stacey   Toronto, Ontario, Canada
 
 

nonpromqueen#1117 [discordapp.com]💬| instagram [instagram.com]📷| facebook [facebook.com]💭| reddit 👽| twitter 🐦| twitch [twitch.tv]🎮| youtube 📺| last fm [last.fm]🎵| spotify [open.spotify.com]🎶

ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
1,146
รางวัลความสำเร็จ
1
เกมที่สมบูรณ์แบบ
19%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
1,146
รางวัลความสำเร็จ
1
เกมที่สมบูรณ์แบบ
19%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย