เลเวล 10 XP 1,000
200 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา