Η λίστα αντικειμένων του nine είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.