nikita_9617
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⎯⠀❐⠀⤬
⠀⠀▸⠀ Bkontakte [vk.com]
Trò chơi yêu thích
Звание
Silver 1 :✔️
Silver 2 :✔️
Silver 3 :✔️
Silver 4 :✔️
Silver Elite :✔️
Silver Elite Master :✔️
--------------------------------------------
Gold Nova 1 :✔️
Gold Nova 2 :✔️
Gold Nova 3 : ✔️
Gold Nova Master : ✔️
---------------
Master Guardian 1 : ✔️
Master Guardian 2 : ✔️
Master Guardian Elite : ✔️
--------------------------------------------
Distinguished Master Guardian :✔️
Legendary Eagle :✔️
Legendary Eagle Master :✔️
--------------------------------------------
Supreme Master First Class : ✔️
The Global Elite :✔️

Hoạt động gần đây

7,768 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg08
1,814 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg08
1.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg07
Chloe Moretz 14 Thg08 @ 2:13pm 
-rep:cozykcdaxe:
rep0rt ez vac :D 14 Thg08 @ 12:34pm 
-rep:deadlyknife:
Howke1 8 Thg07 @ 11:28am 
+REP <3 ты очень хорош играт в кс го
McRellow_ 5 Thg07 @ 8:01pm 
+rep GGWP
evenk1 23 Thg06 @ 4:22am 
- rep ♥♥♥♥ing bot
LSD.dll 20 Thg06 @ 8:46am 
-rep sin mertvoy blyadi s softom 2x2