Professor Chaos
Leopold "Butters" Stotch   Viet Nam
 
 
:tradingcard: SteamTrade Matcher QuickMatch :tradingcard: [www.steamtradematcher.com]
:horns: Send Offer :horns:


:weehagana: MyAnimeList :BullyGirl:
[myanimelist.net]

:Speech_Musical: Music:
New Age music :lunar2019sleepingpig:
Best of Rock :lunar2019sleepingpig:
Favorite songs :lunar2019sleepingpig:

:gnumz_ore: Milestones:
Birthday - 19 May, 2013 :lunar2019piginablanket:
100+ games - March, 2015 :cleanhourglass:
1000+ games - January, 2016 :cleanhourglass:
1500+ games - May, 2016 :cleanhourglass:
2000+ games - January, 2018 :cleanhourglass:
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
­
7 3 1
Trò chơi yêu thích
207
Giờ đã chơi
18
Thành tựu
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - 𝙍 𝙀 𝙉 𝙓
3,129 đánh giá
𝐿𝑜𝑜𝑘 𝑎𝑡 𝑡𝘩𝑒 𝑠𝑘𝑦 𝑡𝑜𝑛𝑖𝑔𝘩𝑡, 𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑡𝘩𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠 𝘩𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛..
Nhóm yêu thích
S.Gifts - Nhóm công khai
SteamGifts.com
66,612
Thành viên
3,313
Đang chơi
16,545
Trên mạng
1,743
đang trò chuyện
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
41

Điểm kinh nghiệm đạt được
48,714,400
Trưng bày ảnh chụp
Cinderella Escape! R12
20 6
Trưng bày Workshop
Replaces the credit sound with South Park - A Chord of Wieners from Games of Thrones.

Nice and soft, not erect!!!!
676 đánh giá
Tạo bởi - XDstuffyWaterpater
Vật phẩm muốn trao đổi
1,612
Vật phẩm đã sở hữu
5,100
Trao đổi đã thực hiện
5,862
Giao dịch tại chợ
:ElizaHeart: SteamGifts [www.steamgifts.com]
:ElizaHeart: SteamTrades [www.steamtrades.com]
:ElizaHeart: SteamRep [steamrep.com]         
:ElizaHeart: SteamValue [steamdb.info]        

Hoạt động gần đây

4.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg9
44 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg9
2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg9
z1z1w 3 Thg08 @ 5:04am 
nice profile:steamthumbsup:
tungpham 2 Thg07 @ 7:51am 
add fr nhận game Steamgifts nào bạn ơi :)
Blalx Coool Man 10 Thg06 @ 6:07am 
░░▄███▄███▄
░░█████████
░░▒▀█████▀░
░░▒░░▀█▀
░░▒░░█░
░░▒░█
░░░█
░░█░░░░███████
░██░░░██▓▓███▓██▒
██░░░█▓▓▓▓▓▓▓█▓████
██░░██▓▓▓(◐)▓█▓█▓█
███▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓█
▀██▓▓█░██▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█
░▀██▀░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░▒░░░█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█
░░░░▒░░░█▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
░▒░░▒░░░█▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓█
░▒░░▒░░░█▓▓▓█░░░█▓▓▓█
░▒░░▒░░██▓██░░░██▓▓██
𝕻𝖂𝕹 21 Thg03 @ 8:30pm 
Bringer of destruction and doom! ~ :profchaos:
◖Eddi◗🧭(a bit busy) 18 Thg03 @ 12:45pm 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠤⠶⠒⠚⠛⠓⢲⣶⡤
⠀⠀⠀⠀⢀⡴⠚⠁⠁⠁⠁⣁⠵⠛⠉⠁⠀⠀⠀⠀★
⠀⠀⢀⣴⠁⠁⠁⠁⠁⢁⡞⠁
⠀⢠⡞⠁⠁⠁⠁⠁⢁⠏⠀⠀
⢀⡾⠁⠁⠁⠁⠁⢁⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠀⠀⠀⠀⢠⡿
⣼⠁⠁⠁⠁⠁⠁⣹⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣶⡄⣰⣿
⣿⠁⠁⠁⠁⠁⠁⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⠏
⣿⠁⠁⠁⠁⠁⠁⢻⡄⠀⠀⠀⣴⠿⢿⣆⠀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⠃
⢻⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠉⣷⡀⠀⠀⣿⠀⠾⠏⣴⣿⣿⣿⣿⣿⡟
⠈⢧⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠉⠷⣄⠀⠹⡄⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇
⠀⠘⢆⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠉⠳⣄⠹⣦⡀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡇
⠀⠀⠈⢳⡁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠉⠙⠶⡿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠷
⠀⠀⠀⠀⠉⠳⣅⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⠁⣁⡥⠛⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠓⠳⢧⣥⣥⣥⡥⠥⠵⠛⠋⠁⠀⠀
Good evening!! I wish you a good dream
SpaghettiDragons 10 Thg03 @ 10:11pm 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░