เลเวล 44 XP 12,291
209 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 45
เหรียญตรา