Úroveň 44 XP 12,291
209 XP pro dosažení 45. úrovně
Odznaky