เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
22 จาก 22 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Little Lost Things

Kindness will be your undoing!
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 9:00pm

Kitchen Hand

The recipe is complete, the feast will be divine.
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 8:04pm

Highly Sprung

You'd jump even higher if you knew what slept there!
ปลดล็อค 7 ต.ค. 2018 @ 4:18am

Rascal

Little vandal, little beast, The Maw will punish you at the feast.
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 9:52pm

Light Up Your Life

Not all lights can be trusted, but these should be quite safe!
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 8:39pm

The Prison

Look how the canary has flown its cage!
ปลดล็อค 7 ต.ค. 2018 @ 5:13am

The Lair

Little lost things sometimes find their way home.
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 7:31pm

The Kitchen

The Chefs will miss you!
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 8:38pm

The Guest Area

Little fox among hungry wolves!
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 9:49pm

The Lady's Quarters

A storm is coming. That coat should come in useful.
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 10:07pm

Elusive

Hey sneaky rat, how do you keep slipping away?
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 8:49pm

Six's Song

So many keys, yet none to unlock your cage!
ปลดล็อค 15 ต.ค. 2018 @ 7:12pm

Hard to the Core

What’s different about you? Why are you so brave?
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2018 @ 11:38pm

So Close

You'll do better next time.
ปลดล็อค 22 พ.ย. 2018 @ 6:41pm

Not Alone

What's new with you?
ปลดล็อค 22 พ.ย. 2018 @ 6:40pm

Fun & Games Ahead

Play nicely, no pulling hair
ปลดล็อค 22 พ.ย. 2018 @ 7:40pm

End in Sight

The final stretch will be largely uneventful.
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2018 @ 12:32am

Is Anybody Out There?

I wish I could visit you there.
ปลดล็อค 23 พ.ย. 2018 @ 5:31am

Ashes in The Maw

Are you proud of yourself?
ปลดล็อค 23 พ.ย. 2018 @ 4:13am

We'll Meet Again

The final chapter is written
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2018 @ 6:23pm

Ashes to Ashes

Who knows what secrets they hold?
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2018 @ 6:07pm

I'm Losing You

I'll be out of reach for a while.
ปลดล็อค 26 พ.ย. 2018 @ 6:19pm