Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
22 από 22 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 

Little Lost Things

Kindness will be your undoing!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 21:00

Kitchen Hand

The recipe is complete, the feast will be divine.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 20:04

Highly Sprung

You'd jump even higher if you knew what slept there!
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2018 στις 4:18

Rascal

Little vandal, little beast, The Maw will punish you at the feast.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 21:52

Light Up Your Life

Not all lights can be trusted, but these should be quite safe!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 20:39

The Prison

Look how the canary has flown its cage!
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Οκτ 2018 στις 5:13

The Lair

Little lost things sometimes find their way home.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 19:31

The Kitchen

The Chefs will miss you!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 20:38

The Guest Area

Little fox among hungry wolves!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 21:49

The Lady's Quarters

A storm is coming. That coat should come in useful.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 22:07

Elusive

Hey sneaky rat, how do you keep slipping away?
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 20:49

Six's Song

So many keys, yet none to unlock your cage!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Οκτ 2018 στις 19:12

Hard to the Core

What’s different about you? Why are you so brave?
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Νοε 2018 στις 23:38

So Close

You'll do better next time.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Νοε 2018 στις 18:41

Not Alone

What's new with you?
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Νοε 2018 στις 18:40

Fun & Games Ahead

Play nicely, no pulling hair
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Νοε 2018 στις 19:40

End in Sight

The final stretch will be largely uneventful.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Νοε 2018 στις 0:32

Is Anybody Out There?

I wish I could visit you there.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Νοε 2018 στις 5:31

Ashes in The Maw

Are you proud of yourself?
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Νοε 2018 στις 4:13

We'll Meet Again

The final chapter is written
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Νοε 2018 στις 18:23

Ashes to Ashes

Who knows what secrets they hold?
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Νοε 2018 στις 18:07

I'm Losing You

I'll be out of reach for a while.
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Νοε 2018 στις 18:19