Úroveň 7 XP 770
30 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky