เลเวล 18 XP 2,724
76 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 19
เหรียญตรา