Úroveň 18 XP 2,724
76 XP pro dosažení 19. úrovně
Odznaky