เลเวล 32 XP 6,829
371 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 33
เหรียญตรา