☯ ☞ ทαท∂ѳ ☜ ☯
Fernando   Rio Tinto, Porto, Portugal
 
 
No information given.
Currently Offline
Last Online 3 days ago
1 VAC ban on record | Info
424 day(s) since last ban

Recent Activity

73 hrs on record
last played on Sep 13
18.5 hrs on record
last played on Sep 12
503 hrs on record
last played on Sep 6
DaddyTK_ Jul 10, 2018 @ 6:40am 
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9966669999996666999966669999666699996699666666999966666699
9966966999966966996699996699669669996699669996699669999669
9966996699669966996699996699669966996699669996699669999669
9966999966999966996666666699669996696699669996699666666669
9966999966999966996699996699669999666699669996699669999669
9966999999999966996699996699669999996699669996699669999669
9966999999999966996699996699669999996699666666999669999669
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9966669999966996699996699666666999666666996666666699669966
9966966999966996699996699669996699669999996699999999669966
9966996699966996699996699669996699669999996699999999669966
9966999669966996699996699669996699666666996666666699669966
9966999966966996699996699669996699669999999999996699669966
9966999996666996699996699669996699669999999999996699999999
9966999999966999666666999666666999666666996666666699669966

☯Ninja☯ Feb 21, 2018 @ 9:48am 
#ESMELHORDOQUEOBROCA
Scorly ;D csgohight.com Feb 17, 2018 @ 2:32pm 
..............…………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~ +-+--+♥♥♥♥(repp)
@datMigcor5 Feb 16, 2018 @ 6:08am 
Trade Your CS:GO Cases For Keys! 4 Cases = 1 key! {LINK REMOVED}
illS. sli3ht Feb 11, 2018 @ 9:18am 
signed bY:
kCry - Panthers.pt :bheart:
FORÇA NO CANHÃO! Jan 27, 2018 @ 11:05am 
A homosexualidade é algo que deve ser respeitado. Seja compreensivo e mande esta mensagem a algum amigo seu que seja paneleiro.

___<3<3<3<3_______________<3<3<3<3_____ __<3<3<3______<3<3<3
___<3<3<3<3<3<3___________<3<3<3< 3<3_______<3<3<3______<3<3_
__<3<3______<3<3__________<3<3<3<3<3 <3_______<3<3<3___<3<3_
_<3<3____________________<3<3<3__<3<3< 3_______<3<3___<3<3___
_<3<3___________________<3<3<3____<3<3< 3_______<3<3_<3<3___
_<3<3___<3<3<3<3<3_____<3<3<3< 3«<3<33<3<3________<3<3<3_____
__<3<3______<3<3<3_____<3<3<3<3__< ; ; ;3<33<3<3_______<3<3<3______
__<3<3______<3<3______<3<3<3<3_____< 3<3<3<3______<3<3<3_______
____<3<3<3<3<3______<3<3<3<3_____< ; ; ;3<33<3<3<3_____<3<3<3_______