Η λίστα αντικειμένων του crimson είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.