Lily
B.   Hamburg, Germany
 
 
pronouns:               she/her
age-group:              21+
hair/eyes:               brown
Любима игра
Артикули за търгуване
1,303
Притежавани артикули
743
Извършени търговии
21,457
Пазарни транзакции
items not really up for trade
Steam ретроспекция 2022
Replay 2022
Любима игра

Скорошна дейност

4,937 изиграни часа
последно пускане 1 юни
8.2 изиграни часа
последно пускане 1 юни
34 изиграни часа
последно пускане 31 май
Krawall ;. 27 май в 11:30 
Hi, added um zusammen zu spielen :)
daze 24 май в 4:30 
because ehm why not xD?
Lily 23 май в 23:00 
"can u add me?"
no? why?
daze 23 май в 17:30 
can u add me?
MatejH7 30 апр. в 7:00 
+REP nice csgo inventory :csgoct::lunar2019coolpig:
󠁳⁧Lily 25 апр. в 12:18 
-rep isn't my girlfriend