Nik
 
 
Lived in the states for a few years now back in the UK, still lost though. Content creator and video gamer somewhere in all the madness.
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
กลุ่มที่ชื่นชอบ
EU Gaming Organisation
30
สมาชิก
0
ในเกม
5
ออนไลน์
0
ในห้องแช็ต
กล่องแสดงผลงานภาพหน้าจอ
Counter-Strike 2
4

กิจกรรมล่าสุด

7.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 17 มี.ค.
2.0 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 23 ก.ค. 2022
0.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 15 ก.ค. 2022