𝖋𝖗𝖔𝖌𝖊𝖙𝖙𝖊
 
 
(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง ill fight you (ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง(ง '̀-'́)ง


_\(,‘—‘,)/_ <- attack frog GO

If u don’t remember this don’t even talk to me

https://youtu.be/Opl77bP7vbY


https://youtu.be/I1VV1p4NIVY❧❤❧☾
Currently Offline

Recent Activity

1,407 hrs on record
last played on Apr 28
6.6 hrs on record
last played on Mar 21
0.0 hrs on record
last played on Mar 1
Emmy SUUUS Apr 2 @ 5:33pm 
AWuahwhfajWAJIWAJO !?!?!? o.o
飞机 Mar 7 @ 1:56am 
我之前跟你打过gogo
Shaktigar Feb 22 @ 6:31am 
+rep add for trade
Angry Cowgirl Feb 3 @ 12:03am 
+rep frogs are dope
蛋大如斗黄旭东 Jan 25 @ 12:50am 
一起玩吗?上次一起打过
Frostmaster Jan 20 @ 5:09pm 
sup, lets play cs go in party :)