MUDrKufr
 
โปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัว
 
VAC แบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
เกมแบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
1659 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด