MsgBoxPro
Terry   British Columbia, Canada
 
 
-∇f(x̄) ∈ cone { ∇gᵢ(x̄) : i ∈ J(x̄) }
Nonlinear programming!
Hiện đang rời mạng
Trò chơi yêu thích
148
Giờ đã chơi
59
Thành tựu

Hoạt động gần đây

5.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg10
224 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg10
24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg10