365 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα EVE Online
Protectorate Ensign
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιουλ 2013 στις 9:19