365 tuntia yhteensä
EVE Online -merkki
Protectorate Ensign
Taso 1, 100 pistettä
Avattu 23.7.2013 kello 9.19