Úroveň 21 XP 3,311
289 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky