Mark Mocherad
www.mocherad.com   Kyyiv, Ukraine
 
 
Đang trên mạng
Trưng bày Workshop
6
Bài đăng
721
Người theo dõi
Welcome
:GBRflag: English

I am also available for work, just shoot me an markmocherad@gmail.com ;)

SOCIALS:
✪ Twitter - https://twitter.com/markmocherad
✪ Facebook - https://www.facebook.com/mocherads
✪ YouTube - https://www.youtube.com/c/mocherad


:RUSflag: Русский


В СОЦ.СЕТЯХ:
✪ Twitter - https://twitter.com/markmocherad
✪ Вконтакте - https://vk.com/mocherads
✪ YouTube - https://www.youtube.com/c/mocherad
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Gameloft LVI - My workplace
22 10
Nhóm yêu thích
Mocherad's Workshop - Nhóm công khai
Welcome
138
Thành viên
8
Đang chơi
36
Trên mạng
6
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

7,016 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg12
117 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
112 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
Mark Mocherad 2 Thg07 @ 1:26pm 
Video about me and my project https://youtu.be/XJQqZSaO5FA
Vixeey 29 Thg06 @ 10:35pm 
(\ /)
( . .):mgh_17:
c(”)(”):toadPepe::toadPepe::toadPepe: Have an Amazing day my DEAR friend! :infusedwindow:
Vixeey 29 Thg06 @ 5:30am 
+Rep, lovely profile my friend! :butterfly:
Take care of yourself and be happy! :pinkneonheart: :infusedwindow:
Vixeey 26 Thg06 @ 12:35pm 
Each new day is meant to be better than the day that went by. Go ahead, kick some ♥♥♥ today my Ninja! You’ll be fine! :butterfly:
Mark Mocherad 23 Thg06 @ 1:44am 
thanks Victoria :steamhappy:
Vixeey 22 Thg06 @ 4:06pm 
:toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::mgh_17::mgh_17::toadPepe::mgh_17::mgh_17:
:toadPepe::mgh_17::toadPepe::toadPepe::mgh_17::toadPepe::toadPepe::mgh_17:
:toadPepe::mgh_17::toadPepe::toadPepe::toadPepe::lovebubble::toadPepe::mgh_17:
:toadPepe::toadPepe::mgh_17::toadPepe::spiffo::toadPepe::mgh_17:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::mgh_17::toadPepe::mgh_17:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::mgh_17: